• Buggen kring multipla gränsvärdesvarningar, som gjorde att registreringsapplikationen "hängde sig" efter första varningen, är nu åtgärdad. Numera används istället gul bakgrund med gul ram, liknande den för felmarkeringen, för att indikera varning, vilket blir tydligare.
  • Ny domän "E-post" (1025) har tillkommit. Validering görs automatiskt av Stratum nu, både på klient och server. Valideringen är något mer strikt än vad som anges i RFC822 på så sätt att svenska tecken inte tillåts samt att minustecken inte får inleda en e-postadress (vilket är tillåtet enligt standarden). Detta för att minska risken för felregistreringar.

Registercentrum Västra Götaland